[PL]

 

SocialErasmus jest to międzynarodowy projekt, który umożliwia integrację studentów zagranicznych z lokalną społecznością poprzez wolontariat. Podczas wymiany studenci mają możliwość spotkań z seniorami, odwiedzin w domach dziecka, szkołach i przedszkolach. Takie aktywności pomagają w przełamywaniu stereotypów oraz otwierają na problemy różnych społeczności. Projekt SocialErasmus daje szansę na zawarcie nowych znajomości a także na zdobycie wiedzy i doświadczenia. 

Głównym hasłem projektu jest “Leave your mark!”. Nasze działania idealnie odwzorowują to krótkie zdanie. Międzynarodowe lekcje, prezenty dla potrzebujących czy pomalowana ściana w domu kultury zostawiają trwały ślad nie tylko w pamięci. 

 

[EN]

 

SocialErasmus is an international project that enable integration between foreign students and local community through volunteering. During exchange students have opportunity to meet with seniors, visit orphanages, schools and kindergartens. Such activities help in breaking stereotypes and open to the problems of various communities. SocialErasmus project gives a chance to make new friends as well as gain knowledge and experience. 

The main slogan of the project is "Leave your mark!". Our actions perfectly reflect this short sentence. International lessons, gifts for people in need or painted wall in a cultural center leave a lasting mark not only in the memory.

 

More info about projects: socialerasmus.esn.org