Timetravels to fińskie biuro podróży, które specjalizuje się w wycieczkach studenckich i młodzieżowych do Europy Północnej, w tym fińskiej Laponii, Norwegii, Rosji i krajów nadbałtyckich. Firma działa na rynku podróży młodzieżowych od 2006 roku, a jej misją jest robienie różnicy w jakości oferowanych usług.

Przyszłe pokolenia są tymi, które będą musiały poradzić sobie z wieloma problemami generowanymi przez poprzednie pokolenia. Naszą misją jest nauczanie młodzieży poprzez doświadczenie, aby docenić i chronić wrażliwą naturę, otworzyć oczy na uprzedzenia i sztuczne napięcia między Wschodem i Zachodem, zrozumieć historię i szanować innych ludzi i kulturę. Zaangażowanie w ciągłe doskonalenie i słuchanie klienta pomogło nam osiągnąć wyjątkowe wrażenia klienta. Przedstawiają to świetne opinie naszych klientów, 4,7 na Facebooku i 5,0 na Tripadvisor.

Jeśli chcesz przeżyć wyprawę i przygody z zupełnie nowej strony wejdź na stronę www.timetravels.fi i sprawdź terminy na wszystkie wycieczki wyruszające z Polski.

 

Timetravels, Finnish based travel agency, specialises in student and youth tours to the Northern Europe, including Finnish Lapland, Norway, Russia and Baltic countries. Company is already working in youth travel market since 2006 and company mission is to do it for a difference. 
Future generations are the ones, those will have to deal with many problems generated by the previous generations. Our mission is to teach students by the experience to appreciate and protect the vulnerable nature, open their eyes for prejudices and artificial tensions between East and West, understand the history and respect other people and cultures. Commitment to constant improvement and listening to the customer has helped us to achieve unique customer experience. Results can been seen as excellent feedback, 4,7 in Facebook and 5.0 in Tripadvisor.

If you want to experience trips and adventures, from a completely new way, check out us at www.timetravels.fi for departures from Poland.