Aby wyjechać trzeba spełnić następujące kryteria:

  • być studentem studiów pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia (dziennych, wieczorowych lub zaocznych),
  • w momencie wyjazdu trzeba być studentem minimum II roku studiów I stopnia,
  • trzeba posiadać niewykorzystany kapitał mobilności na stopniu studiów, na którym ma się odbyć wyjazd,

Ponadto:

  • mieć dobre wyniki w nauce,
  • bardzo dobrze znać język obcy, w jakim będą prowadzone zajęcia podczas wymiany,

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz kryteria selekcji ustalane są przesz poszczególne wydziały. Informacji należy szukać u pełnomocników dziekanów ds. mobilności/koordynatorów kierunkowych oraz stronach wydziałowych i tablicach ogłoszeniowych na wydziałach. Ponadto, każdy student powinien zapoznać się z wymogami językowymi i innymi warunkami wymiany określonymi w umowie międzyinstytucjonalnej z uczelnią zagraniczną, którą jest zainteresowany (Lista umów zawartych przez UMK).

Szczegółowe informacje: https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/

W przypadku pytań na temat programu Erasmus+ można także kontaktować się z naszym Education Officerem - Martą Bojałkowską.