ExchangeAbility jest projektem zachęcającym osoby niepełnosprawne do udziału w wyjazdach, wymianach czy praktykach zagranicznych. ExchangeAbility jest także doskonałym sposobem na zwiększenie świadomości wśród studentów. Poprzez zajęcia z osobami głuchoniemymi czy wizyty w Niewidzialnym Domu uświadamiamy z jakimi trudnościami muszą zmierzyć się osoby niepełnosprawne.

 

ExchangeAbility is a project encouraging disabled people to travel and take part in exchanges or internships abroad. ExchangeAbility is also a great way to raise awareness among students. Through workshops with deaf people or visits to the Invisible House we find out what difficulties people with disabilities have to face everyday.