[EN]

The ESNcard is the official membership card of the Erasmus Student Network. The owners of the ESNCard receive special offers and discounts many cities and countries around Europe. All the national and international discount  you can check out on: www.esncard.org. ESNcard partners include companies such as Ryanair, Logitech, Hostelling International, Uniplaces, The Economist, as well as Flixbus, Ecolines and others. 

The ESNcard is individual, therefore without a photo and correct personal data the ESNcard is invalid. ESNcard is valid for a period of 1 year from the date of issue.

At local level, the ESNcard is allows you to participate in the ESN activities and to use the local discounts. At national level- the benefits of national agreements. 

 

Who can get the ESNcard?

The ESNcard can get:

  • Member of the ESN section,
  • ESN Mentor/Buddy (contact section for a Mentor's code!)
  • Erasmus Exchange

 

How can you get the ESNcard?

ESNcard can be obtained through our webshop: https://www.card.esn.pl/

Visit and order your ESNcard! 

Choose your category (Erasmus/Buddy/ESNer) and fill the form.

 

And don't forget spelling ESNcard- no slash,no dash, no comma!

 

[PL]

 

ESNcard to oficjalna karta członkowska Erasmus Student Network. Właściciele ESNCard otrzymują oferty specjalne i zniżki w wielu miastach i krajach w całej Europie. Wszystkie krajowe i międzynarodowe zniżki można sprawdzić na: www.esncard.org. Partnerami ESNcard są takie firmy jak: Ryanair, Logitech, Hostelling International, Uniplaces, The Economist, a także Flixbus, Ecolines i inne.

Karta ESN jest indywidualna, dlatego bez zdjęcia i poprawnych danych osobowych karta ESN jest nieważna. Karta ESN jest ważna przez okres 1 roku od daty wydania.

Na poziomie lokalnym ESNcard umożliwia uczestnictwo w działaniach ESN i korzystanie z lokalnych zniżek. Na poziomie krajowym - korzyści wynikające z umów krajowych.

 

Kto może otrzymać kartę ESN?

Karta ESN może uzyskać:

  • Członek sekcji ESN,
  • ESN Mentor / Buddy (sekcja kontaktowa dla kodu Mentora!)
  • Erasmus Exchange

 

Jak zdobyć kartę ESN?

ESNcard można uzyskać za pośrednictwem naszego sklepu internetowego: https://www.card.esn.pl/

Odwiedź i zamów swoją ESNcard!

 

Dołącz do projektu!

Skontaktuj się z Koordynatorem Projektu ESNcard pod adresem: card.umk@esn.pl