[EN]

Erasmus Student Network (ESN) is the largest student association in Europe. It was established on the 16th of October 1989 and was legally registered in 1990 to support and develop student exchanges. We operate in 41 countries at 1000 universities. The network is constantly evolving! In this way, ESN engages its students to help foreign students.

ESN operates at three levels: local, national and international. Our members not only help students but also practice their skills and learn new things. Thanks to such activities, we gain experience that we can use on the career path in future. We work in various fields, e.g. finance, public relations, project management, and many more.

The main goal of Erasmus Student Network Poland is to support and promote mobility within international exchange programs, such as Erasmus +. We operate in many Polish cities (32 local sections). We do our best to make the time in the new country more pleasant for the students by organizing various events. We help them to deal with every problem and try to make them feel at home.

[PL]

Erasmus Student Network (ESN) to największe stowarzyszenie studentów w Europie. Został założony 16 października 1989 r. i został legalnie zarejestrowany w 1990 r. do wspierania i rozwijania wymiany studentów. Działamy w 41 krajach, w 1000 szkół wyższych. Sieć stale się rozwija! W ten sposób ESN angażuje swoich studentów do pomocy studentom z zagranicy.

ESN działa na trzech poziomach: lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Nasi członkowie nie tylko pomagają studentom lecz ćwiczą soje umiejętności i uczą się nowych rzeczy. Dzięki takim działaniom zdobywamy doświadczenie które póżniej możemy wykorzystać na ścieżce zawodowej. Działamy w różnych dziedzinach np:. finanse, public relations, zarządzanie projektami, a także wiele innych.

Głównym celem Erasmus Student Network Polska jest wspieranie i promowanie mobilności w ramach międzynarodowych programów wymiany, takich jak Erasmus+. Działamy w wielu polskich miastach ( 32 sekcje lokalne).Staramy się umilić czas w nowym kraju studentom poprzez organizowanie im najróżniejszych wydarzeń. Pomagamy im z każdym problemem i dbamy o to by czuli się jak w domu.

 

ESN Polska (www.esn.pl

ESN International (www.esn.org)

 

ADRESS:

ESN Toruń

Dormitory no.11, room 714A

Jurija Gagarina 33

87-100 Toruń

 

See you soon !

ESN Toruń Crew