Discover Europe with us!

 

 

[PL]

Discover Europe (DE) to największy ogólnoeuropejski konkurs fotograficzny dla polskich i zagranicznych studentów. Konkurs działa i inspiruje młodych ludzi od 2004 roku. Poprzez robione zdjęcia chcemy ukazać Europę z jak najlepszej perspektywy. Celem konkursu jest nawiązanie dialogu między ludźmi, poznanie nowej kultury i odkrywanie nowych miejsc.

Konkurs dzieli się na trzy kategorie:

  • Citizen of Europe – tematem kategorii jesteśmy my– mieszkańcy Europy
  • Discover Nature - czyli pokazanie piękna Europejskiej natury
  • Discover Architecture - czyli uchwycenie wyjątkowych miejsc, które kryje w sobie Europa

 

 Etapy konkursu:

Czas na przesyłanie zdjęć: od 1 do 31 marca

Wyselekcjonowanie 10 najlepszych prac z każdej kategorii

[ENG]

Discover Europe (DE) is a pan-European photography competition for Polish and foreign students. The competition has been working and has inspired young people since 2004. We want to show Europe with the best perspective. The goal of the competition is to establish a dialogue between people, get to know new culture and discover new places.

The competition is divided into three categories:

• Citizen of Europe - the theme of the category is us - Europeans

• Discover Nature - showing the beauty of European nature

• Discover Architecture - that is, capturing the unique places that Europe conceals

 

Stages of the competition:

Time to upload photos: from March 1 to March 31

Selection of the best 10 works from each category

 

Więcej informacji/More informations: discovereurope.esn.plinstagram.com/discover.europehttps://web.facebook.com/Discover.Europe/