[EN]

Erasmus is cooperation program between universities. It is mainly dedicated for universities, their students and staff. Some of its actions are additionally dedicated to other institutions, organizations or companies cooperating with universities.

The aim of Erasmus is to improve the quality of education in the participating countries through the development of international cooperation between universities and supporting the mobility of students and higher education institutions staff.

Since the academic year 2007/08 Erasmus is part of the ‘Whole Life Learning' (The Lifelong Learning Programme), the new EU program in the field of education and vocational training, implemented in 2007-2013.

Countries participating in te Erasmus Programme:

  • 27 countries of the European Union;
  • 3 European Economic Area countries: Iceland, Liechtenstein, Norway;
  • Switzerland;
  • 2 candidate countries: Turkey and Croatia.

**********************************************************************************************************************

[PL]

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. zastępując dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Nowością są wspierane przez niego (jako pierwsze w historii programów edukacyjnych!) inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest do roku 2020.

W praktyce oznacza to znaczne rozszerzenie znaczenia programu Erasmus również na pozostałe akcje związane z mobilnością.

Część programu Erasmus+, która jest nam najbardziej bliska (Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych) zaczęła obowiązywać w 2 połowie 2014 roku. Mobilność studentów bez zmian nadzorowana jest przez Narodową Agencję programu Erasmus, którą w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Więcej na temat programu Erasmus+ znaleźć można na stronie: http://erasmusplus.org.pl